TAN Afdeling Oost  AFDELING OOST

Speciaal om de deelnemers aan de Hemelvaartsrit ‘Tour de Merlin’ nog gelegenheid te bieden om de technische gesteldheid van hun auto te laten controleren, was een extra controleochtend ingelast door de Technische Commissie. Toen de beschikbare plaatsen niet geheel gevuld werden door Hemelvaartsrit-deelnemers, kwamen er plaatsen beschikbaar voor overige leden. Dit leidde ertoe dat op zaterdagochtend 11 mei vier auto’s gekeurd werden, te weten die van Wilbert, Alphons, Milan en Frits.

Locatie van deze keuring was wederom het jonge bedrijf IBALO Luxuy Sportscars in Goor. Met andere woorden, we konden met onze Tractions weer tussen de Ferrari’s terecht, een bijzondere setting. De goed voorziene en schone werkplaats voldoet perfect voor onze keuringen. Hans, Henny en Frits lieten geen onderdeel aan de aandacht ontglippen, terwijl de gastheer van IBALO ons voorzien hield van koffie en ook de inmiddels traditionele citroentaart voor ons aansneed. Ook bijgevoegde foto’s zijn door hem gemaakt.

De Traction-eigenaren mochten niet ontevreden zijn over de uitkomst, echte gekkigheden hebben zich niet voorgedaan. Dit betekent niet dat de keuring onnodig was, want ze zijn allemaal gewezen op allerlei puntjes die verholpen zouden moeten worden om gekkigheden in de toekomst te voorkomen. Ze krijgen een mooi to-do-lijstje mee om thuis op te gaan studeren. Sommige kleine puntjes konden zelfs ter plekke al opgelost worden.

Technische commissie, bedankt weer voor deze nuttige service!

 

 

 

tsescorts.com